บอร์ด ความรัก,ขันหมากเอก ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย anno2532ขันหมากคืออะไรการยกขันหมาก ขบวนขันหมากหรือแห่ขันหมาก เป็นการแสดงความเคารพ และบอกกล่าวผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวว่าจะไปสู่ขอลูกสาวไปเป็นภรรยาขันหมากเอก คือ เป็นชุดพานหลัก สำหรับใช้ประกอบพิธีแต่งงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ขันหมากเอก ประกอบด้วยพานขันหมากเอก พานสินสอดทองหมั้น พานธูปเทียนแพ และพานแหวนหมั้น และมีสิ่งที่ฝ่ายเจ้าบ่าวต้องเตรียมให้พร้อม ก่อนวันแต่งงานจริง ประกอบด้วย1.พานขันหมากเอก 1 พาน   : ประกอบไปด้วยหมาก-พลูเป็นจำนวนคู่ ถั่ว-งา-ข้าวเปลือก-ข้าวตอก ในถุงเงินถุงทอง ดอกรัก และใบเงิน ใบทอง ในบาก2.พานสินสอด  : เป็นพานที่ใช้วงสินสอดทองหมั้น เงิน ทอง เครื่องเพชร จะใช้พานเดียวหรือ 2 พานก็ได้ โดยในพานจะมีผ้าหรือฝาคลุมเอาไว้ แนะนำตอนแห่ขบวนจริงถือเฉพาะพานนะคะ พอตอนเริ่มพิธีค่อยวางสินสอด แหวนทอง ของหมั้นค่ะ เพื่อป้องกันการสูญหายระหว่างแห่ขบวนขันหมากค่ะ3.พานแหวน  : เป็นพานที่ใช้ใส่แหวนหมั้น ตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงาม4.พานธูปเทียนแพ  : กรวยใบตอง และกระทงธูปเทียนแพเพื่อคาราวะผู้ใหญ่5.ต้นกล้วย – ต้นอ้อย : ใช้อย่างละ 1 คู่ เมื่อใช้เสร็จแล้ว นิยมนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล6.พานเชิญขันหมาก  : ถือเป็นพานขันหมากฝ่ายเจ้าสาว โดยจะให้เด็กผู้หญิงฝ่ายเจ้าสาวถือต้อนรับขันหมาก นำขบวนขันหมากเจ้าบ่าวhttps://bit.ly/3IP5LtU